Image

GARANTIEVOORWAARDEN

Het aankoopbewijs

De 1-jarige garantieperiode op uw nieuwe fiets gaat in op het moment van aankoop. De datum die op uw aankoopbewijs staat, is de aankoopdatum. Bewaar uw aankoopbewijs op een veilige plek. Deze heeft u nodig als u aanspraak wilt maken op een garantieverzoek door uw fiets in één van onze winkels aan te bieden ter reparatie.

Carry-in garantie

Wilt u uw fiets ter reparatie onder garantie aanbieden? Dan neemt u contact op met onze klantenservice. Volt Bikes werkt bij garantieverzoeken middels reparatie namelijk volgens het ‘Carry-In’ principe. Dit betekent dat u uw fiets zelf naar onze winkel brengt. U kunt gewoon binnenlopen, maar een afspraak maken met de klantenservice is beter.

Uw fiets laten ophalen

Wanneer het u niet lukt om de fiets naar één van onze winkels te brengen, kunnen wij deze voor u op laten halen door onze vervoerder. Voor het ophalen van de fiets zijn wij genoodzaakt een bedrag in rekening te brengen. Ook voor het terugbrengen van de fiets brengen wij een bedrag in rekening. Mocht u hier gebruik van willen maken, neemt u dan contact op met onze klantenservice. In dit geval is het wel nodig om een ophaalafspraak te maken. Het bedrag is afhankelijk van waar de fiets opgehaald moet worden.

Specialisten beoordelen garantieverzoek

Volt Bikes beschikt over een technisch team met deskundige fietsspecialisten die uw garantieverzoek beoordelen. Deze specialisten zullen beoordelen of de reparatie aan uw fiets onder de garantie valt of dat de kosten hiervan voor uw rekening vallen.

Er kan geen beroep worden gedaan op garantie:

 • zonder de originele aankoopbon van Volt Bikes;
 • ten aanzien van E-bikes die zijn gekocht van een derde, zoals een (professionele) tussenhandelaar.


De garantie komt te vervallen:

Bij onverantwoordelijk, roekeloos, onjuist, onkundig of oneigenlijk gebruik van de E-bike. De garantie komt ook te vervallen indien de snelheid van de e-bike/fatbike wordt opgevoerd en/of er gebruik wordt gemaakt van een gashendel.

Dit is onder meer het geval indien de E-bike voor andere doeleinden dan voor dagelijks eigen gebruik is ingezet (waaronder commerciële verhuur, wedstrijden, etc.) of als de instructies niet zijn opgevolgd; – Wanneer een defect of beschadiging niet aan Volt Bikes valt toe te rekenen. Daar is bijvoorbeeld sprake van bij schade als gevolg van een val, botsing of te water geraken van de E-bike; – Als de E-bike (of onderdelen daarvan) door een ander dan Volt Bikes is gerepareerd, is aangepast en/of is gereviseerd, dan wel wanneer originele onderdelen zijn vervangen door onofficiële onderdelen. In dit geval kunnen alle garantie- of overige rechten ten aanzien van de gehele E-bike komen te vervallen; – Wanneer de E-bike niet of niet in overeenstemming met de onderhoudsverplichting is onderhouden; –

Garantie wordt niet verleend voor:

 • Gebruik van gashendels
 • Fietsen die zijn opgevoerd
 • Accu’s die niet goed zijn onderhouden of waarbij de laadcyclus is overschreden
 • Toevoeging van onderdelen die niet van Volt Bikes afkomstig zijn
 • Onderdelen waarvan de levensduur is overschreden
 • Schades, zoals krassen en valschade.
 • Gebruikelijke slijtage; zoals remmen en banden etc.
 • Schade door vocht
 • Gebruik van de fiets voor competitieve of commerciële doeleinden
 • Onvoldoende of onregelmatig onderhoud van de fiets. Dit omvat zowel het niet tijdig uitvoeren van onderhoudsbeurten door Volt Bikes als het nalaten van eigen onderhoud dat de eigenaar van de fiets zou moeten doen.
 • Opladers, alarm en sloten

 

Om aanspraak te maken op garantie, moet de e-bike/fatbike regelmatig en tijdig worden onderhouden door Volt Bikes. Het wordt aanbevolen om de accu minstens één keer per maand op te laden om de levensduur te maximaliseren en slijtage te voorkomen. Controleer ook maandelijks of smering nodig is voor de e-bike/fatbike.

**LET OP! De boutjes van de Fatbike moeten om de 200km nog eens vast gedraaid worden.**

Volt Bikes geeft ter zake de E-bike garantie op materiaal-, fabricage- en montagefouten. Bij een nieuwe fiets krijg je standaard 1 jaar garantie op accu, frame, controller en motor. Slijtage onderdelen zoals banden, remmen en ongeval schade zijn niet gedekt. De volgende onderdelen van de E-bike zijn in ieder geval onderhevig aan slijtage (‘slijtdelen’): ketting of riem, derailleur en derailleurwieltjes, tandwielen, binnen- en buitenbanden, handvatten, lampen, remblokken- en remschijven, remolie, zadel, pedalen, snelbinders en de lak.

Volt Bikes kan niet garanderen dat er altijd ongestoord gebruik kan worden gemaakt van de E-bike en kan evenmin een optimaal rijcomfort garanderen. Gebruiksgemak en rijcomfort zijn (mede) afhankelijk van factoren, waar Volt Bikes geen controle over heeft, waaronder begrepen de persoonlijke keuze(s) van de consument of weersomstandigheden.

Garantieperiode

De garantieperiode vangt aan op de datum zoals vermeld op de originele factuur van de relevante E-bike. Naast de wettelijke garantie op nieuwe E-bikes, geldt een algemene garantie van 6 maanden op nieuwe aangeschafte onderdelen.
Mits aan de garantievoorwaarden zoals bedoeld in dit artikel 8 is voldaan, repareert of vervangt Volt Bikes het defecte onderdeel op een zodanige wijze, dat de E-bike naar het redelijke oordeel van Volt Bikes weer operationeel is. Volt Bikes kan een defect onderdeel vervangen voor een gelijkwaardig, niet defect onderdeel. Dit kan ook betekenen, dat het vervangende onderdeel niet nieuw, maar gebruikt of refurbished is.

De E-bike dient tijdig te worden onderhouden. Met de onderhoudspakketten op de website, ziet u precies wat onze specialisten hebben bepaald als tijdig onderhoud. Garantie- en servicewerkzaamheden vinden plaats met behulp van de Volt Bikes service instructies of ze worden in de Volt Bikes werkplaats uitgevoerd. De consument is verantwoordelijk voor het maken van (tijdige) afspraken. Uitsluitend Volt Bikes bepaalt of garantie- of servicewerkzaamheden buiten een Volt Bikes, op locatie, worden verricht.

Defecten of beschadigingen

Defecten of beschadigingen, die van invloed zijn op de werking van de E-bike, dienen onmiddellijk – en in ieder geval binnen 48 uur na constatering daarvan – bij Volt Bikes te worden gemeld. Een telefonische melding, dient binnen drie (3) werkdagen schriftelijk (waar ook e-mail onder wordt begrepen) te worden bevestigd. De melding dient tenminste de volgende informatie te bevatten: aankoopbon, aankoopdatum, datum defect/beschadiging en de mogelijke oorzaak van het defect of de beschadiging.

Zijn onderdelen zodanig defect of beschadigd dat deze (gedeeltelijk) los zijn gekomen van de E-bike, dan dienen deze loszittende onderdelen zorgvuldig te worden bewaard tot aan het eerstvolgende moment dat zij aan Volt Bikes overhandigd kunnen worden. Als er sprake is van wettelijke garantie, dan stuurt Volt Bikes vervangende onderdelen met duidelijke vervanging instructies of voert deze zelf kosteloos voor de consument uit. Voor niet-wettelijke garantie, geldt dat Volt Bikes niet verplicht is om de reparatie op zich te nemen. De consument is in ieder geval verantwoordelijk voor uitvoeren van service.

Kosten na onderzoek

Mocht Volt Bikes na onderzoek constateren, dat er geen of beperkte garantie van toepassing is, dan is Volt Bikes gerechtigd alle, met de reparatie en/of vervanging gemoeide kosten, waaronder ook de onderzoekskosten, in rekening te brengen. Naar keuze van Volt Bikes, kan ieder onderdeel die Volt Bikes tijdens een reparatie of beurt vervangt, automatisch haar eigendom worden. Volt Bikes is daar geen vergoeding voor verschuldigd.

Ieder gebruik van de E-bike nadat een defect of een beschadiging is geconstateerd, is voor rekening en risico van de consument c.q. gebruiker van de E-bike; Volt Bikes is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor (verdere) schade, die uit dit gebruik voortvloeit. Aansprakelijkheid van Volt Bikes voor indirecte of gevolgschade, waaronder begrepen inkomstenderving, immateriële schade, verlies van gebruik is uitgesloten.

Vervallen garantie

Bij onverantwoordelijk, roekeloos, onjuist, onkundig of oneigenlijk gebruik van de E-bike. De garantie komt ook te vervallen indien de snelheid van de e-bike/fatbike wordt opgevoerd en/of er gebruik wordt gemaakt van een gashendel.

 1. Dit is onder meer het geval indien de E-bike voor andere doeleinden dan voor dagelijks eigen gebruik is ingezet (waaronder commerciële verhuur, wedstrijden, etc.) of als de instructies niet zijn opgevolgd; – Wanneer een defect of beschadiging niet aan Volt Bikes valt toe te rekenen. Daar is bijvoorbeeld sprake van bij schade als gevolg van een val, botsing of te water geraken van de E-bike; – Als de E-bike (of onderdelen daarvan) door een ander dan Volt Bikes is gerepareerd, is aangepast en/of is gereviseerd, dan wel wanneer originele onderdelen zijn vervangen door onofficiële onderdelen. In dit geval kunnen alle garantie- of overige rechten ten aanzien van de gehele E-bike komen te vervallen; – Wanneer de E-bike niet of niet in overeenstemming met de onderhoudsverplichting (lid 11, 12 en 13) is onderhouden; – Als niet aan de meldplicht is voldaan (lid 14); – Na verloop van de relevante garantietermijn.
 2. De E-bike dient conform de handleiding te worden onderhouden.
 3. Garantie- en servicewerkzaamheden vinden thuis plaats met behulp van de Volt Bikes service instructies of ze worden in de Volt Bikes werkplaats uitgevoerd. De consument is verantwoordelijk voor het maken van (tijdige) afspraken. Uitsluitend Volt Bikes bepaalt of garantie- of servicewerkzaamheden buiten een Volt Bikes, op locatie, worden verricht.
 4. Defecten of beschadigingen, die van invloed zijn op de werking van de E-bike, dienen onmiddellijk – en in ieder geval binnen 48 uur na constatering daarvan – bij Volt Bikes te worden gemeld. Een telefonische melding, dient binnen drie (3) werkdagen schriftelijk (waar ook e-mail onder wordt begrepen) te worden bevestigd. De melding dient tenminste de volgende informatie te bevatten: aankoopbon, aankoopdatum, datum defect/beschadiging en de mogelijke oorzaak van het defect of de beschadiging.
 5. Zijn onderdelen zodanig defect of beschadigd dat deze (gedeeltelijk) los zijn gekomen van de E-bike, dan dienen deze loszittende onderdelen zorgvuldig te worden bewaard tot aan het eerstvolgende moment dat zij aan Volt Bikes overhandigd kunnen worden.
 6. Als er sprake is van wettelijke garantie, dan stuurt Volt Bikes vervangende onderdelen met duidelijke vervanging instructies of voert deze zelf kosteloos voor de consument uit. Voor niet-wettelijke garantie, geldt dat Volt Bikes niet verplicht is om de reparatie op zich te nemen. De consument is in ieder geval verantwoordelijk voor uitvoeren van service.
 7. Mocht Volt Bikes na onderzoek constateren, dat er geen of beperkte garantie van toepassing is, dan is Volt Bikes gerechtigd alle, met de reparatie en/of vervanging gemoeide kosten, waaronder ook de onderzoekskosten, in rekening te brengen.
 8. Naar keuze van Volt Bikes, kan ieder onderdeel die Volt Bikes tijdens een reparatie of beurt vervangt, automatisch haar eigendom worden. Volt Bikes is daar geen vergoeding voor verschuldigd.
 9. Ieder gebruik van de E-bike nadat een defect of een beschadiging is geconstateerd, is voor rekening en risico van de consument c.q. gebruiker van de E-bike; Volt Bikes is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor (verdere) schade, die uit dit gebruik voortvloeit. Aansprakelijkheid van Volt Bikes voor indirecte of gevolgschade, waaronder begrepen inkomstenderving, immateriële schade, verlies van gebruik is uitgesloten. De in dit lid 19 opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing bij opzet of bewuste roekeloosheid van Volt Bikes.

ARTIKEL 8 – SERVICE- EN GARANTIE

 1. De garantievoorwaarden zoals bedoeld in dit artikel 8, zijn van toepassing op nieuwe elektrische fietsen (‘E-bikes’), die een consument rechtstreeks bij Volt Bikes, of via een van de Volt Bikes partners, heeft gekocht.
 2. Er kan geen beroep worden gedaan op garantie: • zonder de originele aankoopbon van Volt Bikes; • ten aanzien van E-bikes die zijn gekocht van een derde, zoals een (professionele) tussenhandelaar.
 3. Voor showroommodellen of tweedehands E-bikes, geldt een beperkte garantie van drie (3) maanden of 500 kilometers. Deze garantie geldt alleen voor consumenten.
 4. Volt Bikes geeft ter zake de E-bike garantie op materiaal-, fabricage- en montagefouten. De garantie omvat alle componenten, die ervoor zorgen dat de E-bike operationeel is, met uitzondering van de slijtdelen (lid 9).
 5. Volt Bikes kan niet garanderen dat er altijd ongestoord gebruik kan worden gemaakt van de E-bike en kan evenmin een optimaal rijcomfort garanderen. Gebruiksgemak en rijcomfort zijn (mede) afhankelijk van factoren, waar Volt Bikes geen controle over heeft, waaronder begrepen de persoonlijke keuze(s) van de consument of weersomstandigheden.
 6. De garantieperiode vangt aan op de datum zoals vermeld op de originele factuur van de relevante E-bike.
 7. Naast de wettelijke garantie op nieuwe E-bikes, geldt een algemene garantie van 6 maanden op nieuwe aangeschafte onderdelen; m.u.v. slijtage-onderdelen.
 8. Het behoort tot uw eigen verantwoordelijkheid om het framenummer te documenteren en te behouden voor mogelijke verzekeringsdoeleinden. Wij beschikken niet over deze gegevens en bewaren deze niet in ons archief.
 9. Mits aan de garantievoorwaarden zoals bedoeld in dit artikel 8 is voldaan, repareert of vervangt Volt Bikes het defecte onderdeel op een zodanige wijze, dat de E-bike naar het redelijke oordeel van Volt Bikes weer operationeel is. Volt Bikes kan een defect onderdeel vervangen voor een gelijkwaardig, niet defect onderdeel. Dit kan ook betekenen, dat het vervangende onderdeel niet nieuw, maar gebruikt of refurbished is.
 10. Slijtage is uitgesloten van de garantie. De volgende onderdelen van de E-bike zijn in ieder geval onderhevig aan slijtage (‘slijtdelen’): ketting of riem, derailleur en derailleurwieltjes, tandwielen, binnen- en buitenbanden, handvatten, lampen, remblokken- en remschijven, remolie, zadel, pedalen, snelbinders en de lak.

 

SECRET DISCOUNT deal

Sta je op het punt om een Fatbike aan te schaffen? Dan hebben wij een secret deal. Stuur ons een WhatsApp-berichtje met “secret” en ontvang dit unieke cadeau bij je fatbike.